چسباندن آموزش ایران مدرسه خانواده خانواده

چسباندن: آموزش ایران مدرسه خانواده خانواده آموزش پرورش آسیب های اجتماعی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی زیاد به فکر توجیه هستیم تا حل مسئله ، اگر صورت مسئله را پاک کنیم، رفتار‌های پرخطر زیاد می‌شوند

فریده اولاد قباد، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس راجع به اتفاق تعرض به دانش آموزان در مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید: متاسفانه ما

زیاد به فکر توجیه هستیم تا حل مسئله ، اگر صورت مسئله را پاک کنیم، رفتار‌های پرخطر زیاد می‌شوند

اگر صورت مسئله را پاک کنیم، واکنش‌ها های پرخطر زیاد می شوند / زیاد به فکر توجیه هستیم تا حل مسئله

عبارات مهم : آموزش

فریده اولاد قباد، نماینده تهران:

اگر صورت مسئله را پاک کنیم، واکنش‌ها های پرخطر زیاد می شوند / زیاد به فکر توجیه هستیم تا حل مسئله / خشونت کلامی در دختران و خشونت غیرکلامی در پسران زیاد است / نوع واکنش‌ها های پرخطر در مدارس، به فرهنگ و بافت اجتماعی منطقه بستگی دارد؛ حتی منطقه یک و ۱۹ پایتخت کشور عزیزمان ایران با هم متفاوتند

فریده اولاد قباد، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس راجع به اتفاق تعرض به دانش آموزان در مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید: متاسفانه ما زیاد به فکر توجیه مسئله هستیم. واقعیت این است که رفتارهای پرخطر در حال اتفاق افتادن است و وظیفه ما این است که راهکارهای پیشگیری را نهادینه کنیم. اگر مسائلی جهت ما تابو هستند و به فرزندان نمی گوییم، مطمئن باشیم که فرزندان ما آنها را از منابع دیگر می گیرند و در واقع از ما جلوترند. باید دقت کنیم که این نگفتن ما باعث رسیدن آگاهی های غلط به آنها نشود.

اولادقباد در گفت و گو با گزینش ، با اشاره به اتفاق تعرض به دانش آموزان در مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اغلب آسیب های اجتماعی با توجه به فرهنگ استان ها و نقاط متفاوت با یکدیگر متفاوت هست. این تفاوت حتی در مناطق متفاوت پایتخت کشور عزیزمان ایران با توجه به بافت اجتماعی مناطق نیز وجود دارد؛ به طور مثال، آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران با منطقه 19 تفاوت دارد.

زیاد به فکر توجیه هستیم تا حل مسئله ، اگر صورت مسئله را پاک کنیم، رفتار‌های پرخطر زیاد می‌شوند

او با اشاره به سابقه خود در آموزش و پرورش به عنوان مدیر و معاون گفت: سال 80 طرحی را در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به نام «مدرسه، مروج سلامت، اچ آی وی، دخانیات، اعتیاد و خشونت» مشمول بر کلامی و غیرکلامی با همکاری نیروی اجتماعی اجرا می کردیم که مشمول بر پیشگیری رفتارهای پرخطر در مدارس به نام بود.

او با اشاره به اینکه «در دهه 80 بروز رفتارهای پرخطر را زیاد از قبل حس می کردیم» اظهار داشت: در قالب این طرح، پوسترهای امنیت اجتماعی زیادی طراحی شد که از نظر طراحی جالب بود و عواملی که باعث این رفتارها می شد در آن معرفی شده است بود. این پوسترها در راهروهای مدارس و نیز در مکان های دیگر در محل دید دانش آموز قرار می گرفت و حتی ما همکاران خود را در کلاس را مجاب می کردیم که چند دقیقه نهایی کلاس را راجع به رفتارهای پرخطر صحبت کنند.

فریده اولاد قباد، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس راجع به اتفاق تعرض به دانش آموزان در مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید: متاسفانه ما

اولادقباد که پیشتر ناظر کمیته پیشگیری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز بوده، با اشاره به برنامه های دیگری مانند کوهپیمایی جهت دانش آموزان گفت: در قالب این طرح آموزش های خوبی به دانش آموزان و نیز والدین آنها داده شده است بود و حتی به یاد دارم که به طور مثال بعضی حین اجرای طرح می گفتند ما نمی دانستیم ویروس اچ آی وی از طریق ارتباط جنسی نیز انتقال یافته می شود؛ آن هم در زمانی که صحبت از این پرسشها در رسانه ملی تابو بود. این طرح در هر سه مقطع آن وقت یعنی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و متناسب با شرایط سنی هر کدام از آنها پیاده می شد.

نباید خروجی طرح ها را صرفا در قالب یک سی دی ببینیم

این نماینده مجلس افزود: سندی تحت عنوان ائتلاف ملی «نظام مواظبت اجتماعی از دانش آموزان» (نماد) در سال 96 رونمایی شد و نشانه آن مهار زمینه های آسب های اجتماعی در مدرسه، خانواده و محله با تاکید بر مدرسه بود. توصیه مهم آن است که در تمام این طرح ها بازده و خروجی در مدارس مشهود باشد. ما نباید به اجرای صرف این طرح ها اکتفا کرده و خروجی آن را صرفا در قالب یک سی دی و گزارش ببینیم.

زیاد به فکر توجیه هستیم تا حل مسئله ، اگر صورت مسئله را پاک کنیم، رفتار‌های پرخطر زیاد می‌شوند

دانش آموزان ما با دوگانگی ارزشی مواجه شده است اند

او با تاکید بر ضرورت تعامل نزدیک میان اولیا و مریبان، تقویت عزت نفس و تقویت ارزش های دینی جهت دانش آموزان گفت: متاسفانه در حال حاضر، دانش آموزان ما با یک نوع دوگانگی ارزشی مواجه شده است اند که باعث بیگانگی از جامعه منجر می شود. پدیده فرار مغزها حاصل همین آسیب اجتماعی است.

خانواده، مدرسه، رسانه ملی و اینترنت هرکدام یک چیز می گویند

فریده اولاد قباد، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس راجع به اتفاق تعرض به دانش آموزان در مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید: متاسفانه ما

اولادقباد ادامه داد: این دوگانگی ارزشی به این معناست که فرزندان ما در خانواده یک نوعی از باورها، ارزش ها واعتقادات را آموزش می بیند، در مدرسه نوعی دیگر، در رسانه ملی به گونه ای دیگر و در ماهواره ها و نیز در اینترنت هم نوع دیگری را آموزش می بینند. البته معنای این صحبت، بد بودن اینترنت نیست. اتفاقا از این فضا استفاده های زیادی می توان کرد.

باید سواد رسانه ای را به نوجوانان آموزش دهیم

او با تاکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای به نوجوانان گفت: وظیفه این آموزش هم بر عهده خانواده است هم مدارس. سواد رسانه ای باعث می شود فرد مباحث درست و غلط را در اینترنت از هم تمیز دهد.

زیاد به فکر توجیه هستیم تا حل مسئله ، اگر صورت مسئله را پاک کنیم، رفتار‌های پرخطر زیاد می‌شوند

خشونت کلامی در دختران و خشونت غیرکلامی در پسران زیاد است

اولادقباد با بیان اینکه طبق تحقیقات صورت گرفته در همان دهه 80، خشونت کلامی در دختران و خشونت غیرکلامی در پسران زیاد است به نقش خانواده ها در پیشگیری از رفتارهای پرخطر اشاره کرد و گفت: محیط خانواده باید جهت نوجوان یک مکان سرشار از امنیت و صمیمیت باشد. بدرفتاری به سلامت جسمی و روانی نجوان آسیب می رساند. بارها از دانش آموزانی که به ما مراجعه می کردند، می پرسیدیم اگر مشکلی جهت شما پیش بیاید به چه کسی مراجعه می کنید که پاسخ می دادند دوستان خود نه خانواده. این فاصله خانواده با فرزند یک زنگ خطر هست. خانواده ها باید خود را به فرزندان نزدیک کنند چراکه تعامل از مهمترین روش های تربیتی است.

مهارت «نه» گفتن را آموزش دهیم

او ادامه داد: توصیه مهم دیگر مهارت های خودمراقبتی هست. یکی از این مهارت ها، مهارت «نه» گفتن است و این آموزش از وظایف اساسی خانواده و آموزش و پرورش است.

کمبود مربیان پرورشی و مشاوران در مدارس

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس با اشاره به اتفاق رخ داده در مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: کمیسیون بلافاصله با مسئولان وزارت آموزش پرورش جلسه گذاشت و مسئولان آموزش و پرورش قول پیگیری دادند. من در جلسه مجلس، تذکری هم به رییس جمهور دادم که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی 9 بوده که به 10.2 رسیده ولی هنوز ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که هنوز نتوانسته ایم معوقات فرهنگیان را پرداخت کنیم. آموزش عمومی و عالی باید در اولویت کشور قرار بگیرد چراکه پاشنه آشیل کشورهایی که به پیشرفت نرسیده اند، بحث آموزش هست. بخش دیگر تذکرم کمبود تعداد مربیان تربیتی و مشاوران در مدارس بود که می تواند یکی از عوامل آسیب ها باشد.

زمانی که اینترنت هم نبود، خودکشی داشتیم

او با اشاره به پدیده های نوظهور آسیب های اجتماعی مانند خون بازی دختران در سال گذشته گفت: در گذشته نیز آن وقت که خبر رسان تلگرام و اینترنت هم نداشتیم، پدیده هایی مانند خودکشی را داشتیم که علت آن اضطراب و استرس در شرایط تحصیلی بود.

اولادقباد با بیان اینکه هزینه های درمان ما زیاد از پیشگیری بوده، اظهار داشت: باید به ازای هر دانش آموز یک مربی پرورشی داشته باشیم ولی در سال 96 به ازای 500 دانش آموز یک مربی داشتیم. آیا این مربی می تواند در این وقت محدود به وظایف خود برسد؟ به ازای 288 دانش آموز باید یک مربی در مدارس ابتدایی داشته باشیم که این رقم سال گذشته صفر بوده. آن هم در شرایطی که مقطع ابتدایی بسیار مهم است و استعداد یابی بسیار مهم است.

او ادامه داد: در مقطع متوسطه اول باید به ازای ر 288 دانش آموز یک مشاور داشته باشیم که در سال 96 این عنوان محقق شده است ولی وقت زیادی از آنها صرف هدایت تحصیلی دانش آموزان می شود. در مقطع فنی و حرفه ای و کارودانش نیز باید به ازای هر 96 دانش آموز یک مربی پرورشی داشته باشیم که به ازای هر 290 نفر یک مربی داشتیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: همه باید دست به دست بدهیم تا از رفتارهای پرخطر پیشگیری کنیم و حتی در مواردی که مورد نیاز است بودجه مخصوصی به طرح ها تخصیص داده شده است دهیم.

باید عنوان مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران را مدیریت و پیگیری می کردند

او راجع به واکنش‌ها آموزش و پرورش در مدیریت اتفاق مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اولا ارتباط اولیا و مدارس باید تقویت شود و هنگامی که چنین اتفاقی رخ می دهد مدیریت مدرسه باید آن را پیگیری کند نه اینکه بخواهد آن را به خانواده ها یا مدیریت آموزش و پروش اعلام نکند.

او با اشاره جلسه خود با مسئولان مدرسه مورداشاره در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: باید به نحو شایسته این عنوان را مدیریت می کردند و مسئولان آموزش و پرورش را بلافاصله در جریان قرار می دادند.

وقتی رهبری هم خبر دادند، رسانه ملی هم باید اطلاع رسانی می کرد

اولادقباد گفت: هنگامی که رهبری جهت چنین موضوعی خبر دادند، رسانه ملی هم باید در شبکه های خود که مربوط به بحث آموزش و پروش هست، اطلاع رسانی می کرد و یک آموزش همگانی می داد نه اینکه صرفا در فضاهای مجازی غیررسمی این عنوان منتشر شود و جامعه را ملتهب کند. نه اینکه این احساس ناامنی در والدین آن هم در وقت امتحانات به وجود بیاید و اعتمادشان را از مدرسه از دست بدهند.

او ادامه داد: اگر صورت مسئله را پاک کنیم این رفتارهای پرخطر زیاد خواهند شد. همچنین ما نباید به فکر توجیه مسئله باشیم بلکه باید آن را حل کنیم. متاسفانه ما زیاد به فکر توجیه مسئله هستیم. واقعیت این است که رفتارهای پرخطر در حال اتفاق افتادن است و وظیفه ما این است که راهکارهای پیشگیری را نهادینه کنیم. اگر مسائلی جهت ما تابو هستند و به فرزندان نمی گوییم، مطمئن باشیم که فرزندان ما آنها را از منابع دیگر می گیرند و در واقع از ما جلوترند. باید دقت کنیم که این نگفتن ما باعث رسیدن آگاهی های غلط به آنها نشود.

واژه های کلیدی: آموزش | ایران | مدرسه | خانواده | خانواده | آموزش پرورش | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz